26. 6. 2019

Biblický večer

JUDA A TAMAR
Když Juda uviděl Tamar, považoval ji za nevěstku,
protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě,
a řekl: „Dovol prosím, abych k tobě vešel.“ Nevěděl
totiž, že je to jeho snacha.
Děj Bible se nám přesouvá od Josefa k Judovi. Právě tento Izraelův syn dá jednou jméno celému
židovskému národu (Juden). Tím více zděšení může vyvolat jeho chování, které je v očích Hospodina
špatné. Ve třiceti verších této kapitoly se navíc potkáme s novými pojmy a jevy, jako je
prostituce, onanie a švagrovské manželství.
Genesis 38

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.