24. 3. 2023

Křížová cesta - ministranti

V pátek bude tradičně od 15:00-17:00 otevřený kostel pro osobní modlitbu. A v 17:00 začne křížová cesta, tentokrát svatogohardských ministrantů.
Následuje mše svatá v 17:30 hod.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.