1. 12. 2019

Mše sv. na Karlštejně

V kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejně od 14.00 hod.
V rámci mše sv. bude požehnán adventní věnec na hradě a donesené věnce přítomných.
Mši sv. za Karla IV., za naše politiky a za dar víry pro náš národ budou sloužit kanovníci Karlštejnské kapituly.
Vstup do kaple na tuto mimořádnou událost je volný. Těšíme se na Vás!
Bližší informace najdete na www.KapitulaKarlstejn.cz.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.