21. 9. 2021

Společná modlitba růžence

V úterý 21. 9. v 17:00 se můžeme opět můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Zkusme si alespoň občas najít čas na modlitbu v širším společenství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.