20. 11. 2019

Biblický večer

TŘETÍ CESTA DO EGYPTA

Jakub tedy vyšel z Beršeby. Izraelovi synové vezli svého otce, své děti a ženy na vozech, které faraon poslal. Vzali s sebou i svá stáda a svůj majetek, který získali v Kanaánu.

Genesis 46

Na rozdíl od předchozích dvou cest, kdy Izraelovo potomstvo odchází do Egypta jako žebráci, odkázáni na milost tamních vladařů, tentokrát opouští zaslíbenou zemi jako vyznamenaná skupina lidí. Zdá se, že Boží požehnání se naplňuje: nevyhynuli hlady, usmálo se na ně štěstí v dobrém postavení jejich bratra. Co na tom, že je to jinde, než v zemi, o níž Bůh řekl jejich předkům, že se stane jejich domovem?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.