12. 1. 2023

Zkuste napsat ikonu! Dokážete to!

Na ikonopiseckém kurzu 26.-29. ledna zbývá poslední místo! Zájemce ať co nejdříve napíše na info@martindamian.cz

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.