30. 10. 2019

Biblický večer

GENESIS 39-42

Společné úvahy nad uvedenými biblickými texty, myšlenky, otázky, vzájemné sdílení. K samostatné práci nad biblickými texty pomůže výklad předchozích týdnů.

Večer vede Patrik Benda.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.