15. 10. 2021

sv. Terezie od Ježíše. Od 17:00 růženec s knězem

Měsíc říjen je tradičně zasvěcen modlitbě růžence, proto se kromě úterka bude modlit P. Miloš růženec s přítomnými každý pátek od 17:00, zvaní jsou nejen ti, co se umí spolu modlit, ale i ti, kteří s tím mají problémy.

V pátek bude už od 15:00 otevřený kostel sv. Gotharda v Praze 6, Bubenči.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.