22. 7. 2020

Změna!

Není mše sv., místo toho je ve čtvrtek v 23.7. v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.