24. 3. 2019

Pomazání nemocných

Každý, kdo se ocitá v ohrožení života buď vážnou nemocí nebo stářím (kdy bez léků by pravděpodobně brzy umřel), dostává přímo od Ježíše nabídku přijmout svátost nemocných. Podmínkou je kromě výše popsaného stavu a víry v přítomnost Krista ve svátostech se několik dnů či týdnů před přijetím pomazání poctivě vyznat ze svých hříchů ve zpovědi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.