8. 3. 2020

Skrutinium katechumenů

Byli první skupinou, která se začala scházet na nově zrekonstruované faře. Tenkrát se neznali ani navzájem, většina z nich ani s knězem, ani s katolickým kostelem, liturgií či vůbec katolickou cestou k Bohu. Čtyři z nich našli odvahu přijmout v našem společenství křest – tedy svátost, která podle naší víry nepropojuje dotyčného kandidáta pouze s Bohem, ale i s konkrétním lidským společenstvím. A právě toto je hlavní náplní tzv. skrutinií – tedy postupných kroků, které jsou již součástí udělování křtu dospělým. Skrutinia se nekonají tehdy, když křest probíhá ve stavu nouze – naopak je-li udělován slavnostně, mají probíhat v čase, kdy se shromažďuje farnost, která se pak o tyto kandidáty má starat a pomáhat jim. Pro koho je to větší výzva – pro ně nebo pro naše společenství?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.