10. 5. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem katolické církve.
Vedoucí farní mládeže: Vojtěch Otruba

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.