17. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Svatý Otec Jan Pavel II. navštívil Argentinu dvakrát, v roce 1982 a 1987, a v obou případech přispěl k uklidnění napjatých mezinárodních vztahů v zemi.
Modleme se za všechny aktuální politické problémy Argentiny, aby populismus politiků nevedl k eskalaci mezinárodního napětí ani k ekonomickému úpadku země.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.