2. 10. 2023

Večer věnovaný Eritrei

V rámci farního projektu Modlitba za mír ve světě se od pondělí 2. října budeme modlit za Eritreu, úmysly na každý den modlitby za bezpečný svět jsou k dispozici vzadu za kostelními lavicemi.
Srdečně zveme na večer věnovaný tomuto chudému africkému státu v pondělí (2.10.) Od 17:30 mše svatá. Od 18:15 proběhne přednáška o Eritrei.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.