30. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V celém Afghánistánu byly z ideologických důvodů zakázány televizory a není zde přístup k internetu.
Modleme se za ty, kteří se naopak stali kdekoli ve světě, i u nás, závislými na moderních komunikačních prostředcích a otroky sociálních sítí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.