15. 12. 2022

Biřmování - přihlášky + Modlitba za zemřelé

Do 15. prosince je možnost hlásit se na přípravu k biřmování (pokřtění od 17 let výše, kteří už byli u první zpovědi a svatého přijímání), a rovněž vložit seznam svých zemřelých na modlitbu v roce 2023 (jméno a datum úmrtí).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.