23. 11. 2022

Biblický večer

157. TRESTY ZA NĚKTERÉ PŘEČINY
Leviticus, kap. 20
Každá legislativa je úplná pouze tehdy, když kromě jednotlivých zákonů a jiných předpisů stanovuje výši trestu za jejich přestoupení. Nejen odměna za dobro, ale i trest za zlo patří ke spravedlnosti, přičemž největším zlem opět není to, co za zlo považuje sám člověk, ale to, co za zlo považuje samotný Bůh. Největší provinění jsou proto ta, která jsou projevem vzpoury vůči Bohu, takový člověk ztrácí důvod pro svou existenci: tak si lze vysvětlit slova o ukamenování či upálení rouhačů jakéhokoli druhu. Tato přísnost je nápadná zejména vzhledem k přikázání Nezabiješ – jakoby Hospodin upozorňoval svůj lid na to, že jediný, kdo může trestat smrtí, je Ten, jenž je autorem života a jedině tehdy, když se člověk postaví právě proti Němu, aby ho připravil o toto právo.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.