3. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Ani letos nebudou chybět tradiční roráty, i když přidělování místa nás trochu na začátku zdrží: přijďte proto prosíme do kostela na ranní mši v 6:30 aspoň 5 minut před jejím začátkem!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.