5. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Od Albánie je Itálie vzdálena pouze 72 km přes moře, což vedlo během druhé světové války k snadnému obsazení země.
Modleme se za brzké vyřešení mezinárodních konfliktů, které se týkají moří a mořského dna, aby honba za ziskem z těžby nerostného bohatství nezničila tento velký dar, jejž dostalo lidstvo od svého Stvořitele.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.