10. 3. 2023

Křížová cesta - ženy - pátek 17:00

Nejbližší křížovou cestu tento pátek (10.3.) se budou modlit odvážné ženy z naší farnosti. Přijďte se prosím zamýšlet spolu s nimi nad jednotlivými zastaveními této nesnadné postní bohoslužby.
Program na pátek:
15:00-17:00 otevřený kostel
17:00 křížová cesta (ženy)
17:30 mše svatá

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.