29. 11. 2023

Zveme vás na biblický večer

184. DOPLŇKY K ŘÁDU OČIŠŤOVÁNÍ

Numeri, kap. 19

Další kapitola pojednává o obřadním očišťování, zejména po styku s mrtvým tělem. Součástí postupu je starobylý obřad téměř magické povahy, pravděpodobně pohanského původu. V této izraelské podobě je však podroben kněžské kontrole, aby se uchoval posvátný a teologický charakter celé procedury a židé nepropadli pohanské pověře, že uzdravení či očištění způsobují nějaké čáry, ale samotný Bůh. Původní projevy kultu zemřelých tak ustupují do pozadí a zdůrazňuje se svatost samotného a jediného Boha, jeho ryzost a čistota. Kontakt s mrtvými se sice nezakazuje, ale aby si člověk byl vědomý toho, že se dotýká něčeho, co ho přesahuje, musí se pokaždé vnitřně a obřadně (nejen kulticky) očistit. Tato nařízení se týkají všech kmenů, od nejmenšího až po největší (symbolicky to představuje cedr a yzop jako největší a nejmenší zástupce tehdy známých stromů). Bližší výklad vyžaduje též zmínka o červenohnědé krávě…

Biblické večery pokračují každou středu po večerní mši svaté na faře, (zač. v 17:30).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.