7. 10. 2020

Biblický večer

SEDEROVÁ VEČEŘE DNES

Sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Už prvního dne odstraníte kvas ze svých domů. Kdokoli by od prvního do sedmého dne jedl z kvašeného těsta, bude vyloučen z Izraele.

Exodus 12, 15–20

Zatímco velikonoční oběť velikonočního beránka máme i my křesťané ve svých myslích spojenou s Velikonocemi, protože v ní vidíme oběť Ježíše Krista, na kterého již při křtu v Jordáně ukázal svatý Jan Křtitel, sederovou večeři, kterou každý ortodoxní žid striktně o Pesachu dodržuje, již téměř neznáme. Přesto je součástí tradice, uchovávané dodnes ve vyvoleném národě. Hrozbu, že ten, kdo nebude tento předpis o jídle zachovávat, bude vyloučen z izraelského lidu, berou věřící Izraelité velmi vážně. Jak tedy ta večeře vypadá a jak dlouho trvá?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.