12. 3. 2022

Pěší kající pouť - 8:00 hod

Opravdu nejde pouze o turistickou akci, kdy si z bodu A uděláme pěkný výlet do bodu B, a navíc cestou ještě hodíme nějaký růženec nebo zazpíváme poutní píseň. A to vše ideálně s nábožnými katolickými prapory anebo soškami světců, nesenými na ramenech silných mladých mužů. Budeme rádi, když si svou hříšnost uvědomíme i tím, že ráno vypneme všechny mobily, zapomeneme na jakoukoli techniku a vydáme se za jakéhokoli počasí do cíle, kde slavením společné eucharistie uctíme Ježíše, jenž pro naši spásu vytrpěl mnohem více. Kousek cesty absolvujeme vlakem, přitom se vzájemně lépe poznáme a stanovíme si jasná pravidla poutě. Po vystoupení z vlaku nastane mlčení a půst. Pečlivým a laskavým pohledem můžeme sledovat spolupoutníky, zda nepotřebují podat ruku nebo počkat, a to aniž bychom jim položili jedinou otázku. Unavení se pak můžeme rozdělit nejen o zážitky a modlitby, ale na závěr i o společné jídlo. To vše letos u Svatého Jana pod Skalou.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.