12. 12. 2019

Roráty při svíčkách

Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi pravděpodobné, že se nám nebude chtít překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno vstávat. Advent je však obdobím dobrých skutků a přemáhání, a tak to můžeme opět třikrát ve čtvrtek zkusit: natáhnout si budík tak, abychom již v 6:30 mohli začít mši, letos opět stylově u svíček, aby více vynikla potřeba světla, které nám do tmy našich životů přineslo narození Ježíše Krista.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.