22. 12. 2021

Vánoční výzdoba kostela - ve středu po mši svaté

Ani letos se kostel sám před Vánocemi neuklidí, stromky se samy nepostaví a nádherně zrekonstruovaný betlém nesestaví. Kvůli různým nemocím, izolacím či karanténám lze navíc předpokládat, že těch dobrovolníků, kteří přijdou pomoct, bude letos ještě o něco méně. Proto naléhavě prosíme, abyste si našli čas a přišli ve středu před Štědrým dnem do kostela. Za poslední roky jsme se již naučili poměrně efektivně využít všechny síly a rozdělit si úkoly tak, aby celá příprava netrvala déle než 1,5 hodiny. Začínáme hned po večerní mši svaté!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.