9. 2. 2022

Biblický večer

136. SLUŽBA VE SVATYNI
Exodus 39,1–43

Na tuto kapitolu se dá nahlížet z různých úhlů. Někdo může ocenit, že se přesněji dozví, jak vypadalo oblečení starozákonních kněží, dokonce právě podle těchto veršů se nejeden biblista pokusil sestavit jakýsi „módní katalog“ pro židovské velekněze. Možná se však najde někdo, koho zaujmou dvě věty těsně před závěrem kapitoly: až příliš připomínají závěr díla stvoření vesmíru. A pokud si na to vzpomeneme my, oč více si na tuto paralelu vzpomněli židé, kteří s Tórou pracovali mnohem častěji a poctivěji a většinu textů z ní aspoň dospělí muži znali zpaměti. Že by Bůh kromě informací o službě ve svatyni chtěl člověku skrze toto slovo sdělit ještě i něco dalšího?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.