3. 9. 2022

sv. Řehoř Veliký

Papež žijící na přelomu 6. a 7. století, jehož atributrem je holubice. Mluví se o něm jako o významném státníkovi a teologovi. Úspěšně řídil církev i v dobách, kdy řádil mor, probíhaly války. Sám byl churav a trpěl bolestmi žaludku.
Provedl reformu chrámových zpěvů, odtud známý "gregoriánský chorál". Nejdůležitějším jeho dílem jsou pro kněze „Pastorální pravidla“.
Sám sebe však nazýval "služebníkem služebníků Božích" a říkal, že:
"Pravý pastýř je čistý ve svém smýšlení, bezvadný v jednání, moudrý v mlčení a užitečný v řeči. Laskavý, soucitný. Svým životem v Bohu je povznesen a pokorně se druží k těm, kteří konají dobro. Ve spravedlivém zápalu povstává proti nepravostem hříšníků."

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.