10. 3. 2021

Biblický večer

112. BITVA S AMALEKEM

Exodus 17, 8–16

Tento příběh ukazuje jiný typ nebezpečí, na který mohou Izraelité při putování pouští narazit: nepřátelství tamějších domorodců. Izraelité se na poušti stávají opravdovými pozemskými „bezdomovci“: opustili jistotu Egypta, kde měli přidělené vlastní území, a dokonce ani nebyli nuceni klanět se egyptským božstvům a mezi sebe je nepřijímají ani národy, s nimiž je po tuto dobu pojí nouze a chybějící vlast. Boží vyvolení se projevuje prazvláštním způsobem: nesmí splynout se žádným jiným národem ani náboženstvím. Bude to doslova boj o přežití.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.