14. 6. 2023

Biblický večer

176. ODCHOD ZE SINAJE

Numeri, kap. 10,11–36

Pod Sinajem se odehrálo nejdelší a nejdůležitější zastavení Izraelitů na cestě z Egypta do zaslíbené země. Toto zastavení bylo komunitotvorné: zde jsou jim do srdce vloženy zásady, podle nichž se má řídit jejich individuální život tak, aby společně vytvářeli Boží lid, kráčející směrem, jejž jim určí a po celý čas putování také označí Bůh. Bible s odstupem času popisuje tažení tábora v ideálním geometrickém uspořádání, což je těžko slučitelné s náročnou realitou cesty. Je proto pravděpodobné, že pisatel chce následujícím generacím sdělit jinou důležitou pravdu: celý jejich život má být slavnostní liturgií stejně jako jím býval bohoslužebný průvod. Ne zcela pochopitelná vsuvka v textu popisuje, jak Mojžíš přesvědčuje svého švagra Chobaba jako zkušeného vůdce, aby je vedl – ten však patrně odmítá, protože víckrát už o něm v Bibli nenalezneme žádnou zmínku. Jediným vůdcem se tak stává na mnoho let Bůh v oblaku

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.