12. 9. 2021

Farní táborák

Farní i kostelní zahrada doznaly za poslední léta velkých změn: staly se nejen divokou zelení kolem našich farních budov, ale především místem setkávání, a to i v době, kdy jsme se raději vyhýbali setkáním v uzavřeném prostoru. Díky Františkovi, který několikrát ročně poctivě trávu seká, jakož i díky Mileně a Šárce, které pečují o vysazené stromy a kytky, ale i díky desítkám brigádníků, kteří byli i v lockdownu ochotni přijít s úpravou terénu, máme zahradu opět připravenou na pohodové odpolední setkání všech, kteří si najdou čas na pokec, na opečení buřtu, ale i na poslech dobré hudby anebo ochutnání něčeho ze vzájemné kuchyně. Po létě se vracíme nejen do svého kostela, ale i ke svým spolufarníkům. Přijďte, začínáme v 15 hodin a pokračujeme až do setmění.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.