10. 4. 2023

Žehnání pokrmů

Již tradičně proběhne u nás žehnání pokrmů při mši svaté o Velikonočním pondělku v 9 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.