4. 3. 2022

Výsledky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka v prezenční formě skončila. Děkujeme všem dárcům a věříme, že je přítomnost koledníků Tříkrálové sbírky potěšila a přinesla radost a naději do nového roku. V naší farnosti se do kasiček vybralo 19 450 Kč. Více než polovina výtěžku bude použita na financování dvou charitních akcí v naší farnosti, které se uskuteční v průběhu května/června.
Připravujeme pro vás kurz poskytování první pomoci novorozencům a kojencům. Tato akce bude primárně určena aktuálním i potenciálním rodičům malých dětí, dále pak starším sourozencům, prarodičům… Druhou připravovanou akcí je odpoledne s fyzioterapeutem. Tato akce je určena seniorům. Ti si pod vedením zkušeného lektora budou moct vyzkoušet např. některé základní cviky pro snazší zvládání případných fyzických omezení, protahovací cviky pro všední den apod.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do koledování!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.