18. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V 16.-19. století bylo území dnešního Alžírska základnou pro barbarské korzáry, kteří obchodovali s lidmi a zajaté Evropany prodávali do otroctví.
Modleme se za novodobé otrokáře, kteří kdekoli a jakkoli zneužívají skutečnosti, že jsou někteří lidé na nich sociálně, duchovně nebo materiálně závislí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.