27. 3. 2021

Farní brigáda

Přírodě nelze nařídit lockdown a nezastaví se - proto i zahrada kolem kostela a kolem fary potřebuje pravidelnou péči a údržbu; plánovaná brigáda z podzimu se koná právě dnes: čeká nás dřevo, které je nutné pořezat a uložit, kamení, které je nutné vysbírat a odvézt, úprava srázu a položení trámu; ale také mytí oken v komunitním centru. Vše za dodržení bezpečnostních podmínek, sraz je v 9 hodin před farou.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.