2. 11. 2019

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Podle naší víry si můžeme vzájemně pomáhat nejen během tohoto života, ale i po smrti: Bůh počítá s naší láskou, s níž se za zemřelé modlíme a přimlouváme se za ně. Právě pro tuto lásku, o níž Bůh ví dávno předtím, než cokoli uskutečníme, může pomoct dostat se z očistce těm zemřelým, kteří z tohoto světa odešli sice bez těžkého hříchu, zato však také nikoli ve stavu dokonalé milosti posvěcující. Po mši svaté, kterou obětujeme za naše zemřelé, se budeme moct postarat o několik hrobů kněží, kteří jsou pohřbeni na bubenečském hřbitově.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.