17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské životní cesty. Někteří dospívají, jiní zrají a je zcela logické, že dalším postupně ubývá sil i zdraví, takže se dostali do situace, že se již neodváží vyjít z domu ani pro nákup základních potravin, natož do kostela. Pro tyto naše spolufarníky je určeno páteční dopoledne týden před Vánocemi, kdy je navštíví kněz, aby je povzbudil, krátce si s nimi promluvil a posilnil je svátostmi (zpověď, eucharistie, pomazání nemocných). Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.