26. 1. 2020

Koncert podané ruky

V kostele sv. Gotharda se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sejdou výjimeční umělci: opěrní pěvci Jana a Václav Siberovi představí jedno z vrcholných hudebních děl skladatele Antonína Dvořáka, Biblické písně v celém rozsahu, a laureát ceny Thálie za rok 2019 herec Viktor Dvořák proloží jednotlivé písně recitací dalších z žalmů. V kostelních lavicích mohou usednout všichni křesťané z Prahy 6 – kromě katolíků také pravoslavní, evangelíci, husité či čeští bratři. Po skončení koncertu, jenž začíná v 18 hodin, si všichni symbolicky podáme ruku, abychom se společně pomodlili Otče náš.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.