6. 9. 2020

Jakub Sobotka odchází do Olomouce

U vchodu do kostela po mši svaté dnes bude stát Jakub Sobotka, který se doposud v naší farnosti staral o časopis Gothard a pomáhal Matějovi Dynybylovi s péčí o ministranty - podanou rukou a několika slovy se s ním můžete rozloučit a vyprovodit ho do Teologického konviktu v Olomouci, kam nastupuje již v pondělí 7. září 2020.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.