21. 2. 2021

Sbírka Halér sv. Petra

Svatopetrský haléř je dar, který putuje ze všech katolických kostelů světa do pokladny Vatikánu. Tato praxe sahá do 11. století, kdy anglosaská církev poslala do Říma sbírku na pomoc Svatému Stolci, jenž v té době procházel velkou finanční nouzí. K Anglosasům se časem přidali věřící z Normandie, a tento každoroční zvyk se postupně přijal i v jiných národech, a to i v časech, kdy už nebylo potřebné pomáhat hlavě katolické církvi, ale jejím prostřednictvím jiným křesťanům, zejména tam, kde je bylo potřebné vykoupit z otroctví anebo podpořit v budování kostelů či poskytování příspěvků na provoz. V současnosti sbírka slouží jako projev jednoty celé církve v charitní oblasti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.