7. 2. 2022

Modlitba za svět - večer pro Brunej 18:15

V pondělí 7. února začínáme měsíc Modlitby za Brunej, přijďte se za tuto zemi modlit na mši svatou v 17:30 a pak po ní se sezná-mit se základními údaji o Bruneji.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.