8. 4. 2023

Bílá sobota 08. 04. 2023 + Velikonoční vigilie

9:00 modlitba s katechumeny - 15:00 krátká pobožnost pro děti - 15:00-19:00 adorace u Božího hrobu - 20:00 Velikonoční vigilie

O Velikonoční vigilii budeme u nás ve farnosti prožívat křest dvou mladých mužů: krátká modlitba s nimi proběhne v kostele v 9 hodin ráno, křest pak následně večer ve 20 hodin – po mši je můžete jako farníci pozdravit, poblahopřát, připít si s nimi nebo i s ostatními křesťan

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.