14. 3. 2020

Kající pěší pouť

Když je hezky, vyrážíme do přírody. Zabalíme si do auta potřebné věci, zkontrolujeme, zda je v peněžence anebo na kartě dost financí, abychom byli připraveni na každou nastalou situaci, když si budeme v poledne hledat něco na zub. Když hezky nebude… tak se nikam nejede. Tak takto to v tuto sobotu nebude. Ať je počasí jakékoli, putujeme. Jsme si vědomí toho, že svět se nezmění pouze slavnostními bohoslužbami pod širým nebem a pompézními transparenty, ale především modlitbou a pokáním. Kdo chce, může se právě tuto postní sobotu vydat s námi do poutního kostela ve Skocích. V 7:30 odjíždí z Krupkova náměstí autobus, který nás odveze trochu blíže do vsi Sovolusky, odkud chceme do kostela putovat pěšky za jakéhokoli počasí. Přihlaste se prosím na email pesipout@farnostbubenec.cz.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.