12. 6. 2024

Biblická hodina

202. ZPĚTNÝ POHLED: PROCHÁZENÍ NEPŘÁTELSKÝM ÚZEMÍM

Deuteronomium, kap. 2

První část knihy Deuteronomium je psána jako dlouhá celistvá Mojžíšova řeč. Lid si musí ustavičně připomínat nezměněné a nezfalšované Boží Slovo a takto ho mohl člověku tlumočit pouze ten, koho k tomu pověřil sám Bůh, když mu dal milost reprezentovat ho na zemi výjimečným způsobem. Proto Židé kladou vše, co obsahuje jejich Zákon, tedy prvních pět biblických knih, do autorské školy samotného Mojžíše. V Deuteronomiu nejde o otrocké převyprávění knih Exodus, Leviticus a Numeri, proto se některé detaily vynechávají, a naopak, zmiňují se jiné, které lid uchovával po celou dobu až doteď ve svém ústním podání.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.