5. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Antiguu objevil v roce 1493 Kryštof Kolumbus, jenž byl prvním bělochem, kterého domorodí Arawakové viděli.
Modleme se za dostatečné vzdělání o vlastních i světových dějinách, abychom se lépe dokázali poučit z chyb, které učinili naši předkové, a vyhnout se tak jakémukoli fatálnímu konfliktu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.