Aktuality


dnes

Biblický večer

30. listopadu 2022 158. POKYNY PRO KNĚZE Leviticus, kap. 21 Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, posta...Sledujte nás na
našem facebooku


5. 10. 2022

Biblický večer

Biblické hodiny se konají každou středu na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

152. Výtoky z pohlavních orgánů
Leviticus, kap. 15

Pohlavní oblast je u každého jednotlivce, ale i ukaždého národa důležitou složkou života, protože se v ní a skrze ni odehrává předávání života, tedy to, co v pravém smyslu slova náleží pouze Bohu jako Stvořiteli. Je to však právě tato oblast, která od pradávma sváděla k tomu, aby si buď přímo z ní udělali lidé jakéhosi bůžka, kterému se budou klanět a jímž se nachají doslova ovládat, anebo se prostřednictvím nevázané sexuality snažili k bohům dostat blíže. Protože před Bohem nejen není nic ukrytého, ale naopak vše, co člověku dává, má smysl, i v sexuální oblasti muže a ženy má vyvolený židovský lid nalézt Boží řád. Proto ve chvílích, kdy se buď dotýká samotného předávání života, anebo když se u genitálií objevily chorobné příznaky, měl člověk zaujmout pozici pokory a uznání, že není pánem, jenž o životě rozhoduje.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.