26. 4. 2023

Biblický večer

SDÍLENÍ
Numeri, kap. 1–5

Bible je Boží Slovo, určené k četbě celému Božímu lidu, přičemž Hospodin si od počátku vybírá rovněž ty, které pověřuje jeho výkladem. Ten není dán komukoli, aby nedošlo k pokřivení a zfalšování tohoto Slova, a to jak v době, kdy vzniká, tak ani v dobách budoucích, kdy se předává z pokolení do pokolení. Vyložené Boží Slovo se pak má promeditovat do konkrétního života, a to způsobem, v němž se už nikdo nesmí odvážit cokoli na tom Slově měnit, ale zároveň při této meditaci nalézt konkrétní formy, jak ho žít, a to jak v rozměru individuálním, tak i společenském. Právě aktuálně probírané biblické knihy popisují způsob, jak má fungovat tato formace lidu. Vzájemné sdílení poznaného Božího Slova je tedy stejně důležitou součástí studia i žití Bible. Kněží stejně jako lévijci se mají postarat, aby Bůh a Jeho Slovo nebylo napadáno, a chránit Ho i s nasazením vlastního života. Na druhou stranu ostatní věřící nejsou pouhými loutkami v rukou kléru – jsou to právě oni, kteří pak na svých životních cestách za Hospodina bojují, přičemž se jich dotýká nejen to dobré, ale i to špatné, nejen to čisté, ale i každá nečistota…

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.