29. 4. 2022

Páteční modlitba nešpor - 17:00 hod

V pátek v 17:00 pokračuje další z pravidelných aktivit naší farnosti - modlitba Nešpor.
Ke kněžím a řeholníkům, kteří se breviář modlí povinně, se může přidat kdokoli: zhruba ve stejnou dobu se tak stejnými slovy modlí tisíce lidí na celém světě. Od listopadu 2019 se k těmto tisícům přidávají i farníci u Sv. Gotharda, a to každý pátek večer přede mší svatou.
Všichni jsme zváni!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.