23. 10. 2019

Biblický večer

PRVNÍ CESTA DO EGYPTA

Josef byl správcem země. Právě on prodával obilí všem obyvatelům. Jeho bratři přišli a hluboce se mu poklonili. Když je Josef uviděl, hned je poznal, ale choval se k nim cize…

Genesis 42

Obsah faraonových snů se naplnil a Josef se v Egyptě opět dostává do výjimečné pozice: dokonce se mu daří ještě víc než předtím v domě Potifara. Lidská moc nad druhými lidmi je velkým pokušením. Podlehne mu i Josef? Je projevem jeho pýchy a touhy po pomstě skutečnost, že se nehlásí ke své (hebrejské) rodině, když jeho bratři přicházejí prosit o obilí, jelikož jim hrozí hladomor?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.