27. 12. 2020

Svátek Svaté Rodiny

Tato neděle je svátkem Svaté Rodiny; přijít na již pravidelnou bohoslužbu můžete v sobotu večer v 17:30 anebo v neděli v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je z důvodu streamování neveřejná, pouze pro určené farníky.
Z důvodu epidemiologické situace je nutné na mši přijít včas a respektovat pokyny službukonajících u vchodu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.