28. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Na většině území Afghánistánu trpí zejména ženy, jichž se podle výkladu koránu nemůže dotknout cizí mužská ruka včetně lékařů.
Modleme se za větší empatii a pochopení i ze strany západních zemí, aby bylo dost obětavých lékařek a zdravotních sester, které najdou odvahu těmto ženám pomáhat.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.